Llenwch y wybodaeth isod er mwyn ymuno â'n rhestr bostio.
To join our mailing list, please complete the information below.
* indicates required

Mae Iaith yn ymrwymedig i ddiogelu gwybodaeth bersonol mae’n ei dderbyn. Pryd bynnag y bydd Iaith yn derbyn gwybodaeth mae dyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio’r wybodaeth yn unol â’r holl gyfreithiau perthnasol ar ddiogelu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018. Am mwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i www.iaith.cymru. Iaith is committed to protecting the personal information it receives. Whenever Iaith receives information we is legally obliged to use your information in line with all applicable laws concerning the protection of personal information, including the General Data Protection Regulation 2018. For more information about our privacy practices please visit www.iaith.cymru.

Email Marketing Powered by Mailchimp