Llenwch y wybodaeth isod er mwyn ymuno â'n rhestr bostio.
To join our mailing list, please complete the information below.
* indicates required

Mae IAITH yn ymrwymedig i ddiogelu'r wybodaeth bersonol mae’n ei dderbyn. Pan fydd IAITH yn derbyn gwybodaeth mae dyletswydd gyfreithiol arnom i ddefnyddio’r wybodaeth yn unol â’r holl gyfreithiau perthnasol ar ddiogelu data personol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018. Am ragor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd ewch i www.iaith.cymru. IAITH is committed to protecting the personal information it receives. Whenever Iaith receives information we are legally obliged to use your information in line with all applicable laws concerning the protection of personal data, including the General Data Protection Regulation 2018. For more information about our privacy policy please visit www.iaith.cymru.

Email Marketing Powered by Mailchimp